Затвори x

Продукти в количката

 

Какво е BLACKBOARD?

BLACKBOARD® е търговска марка съвместими тонер касети, собственост на „Тонер Съпорт“ ООД, регистрирана през 2010 г.

Качеството е основен приоритет и грижа на компанията. Производството на всички съвместими тонер касети се осъществява под строг контрол и в съответствие с най-високите стандарти и изискванията на международния стандарт за управление на качеството ISO 9001-2008.

„Тонер Съпорт“ ООД поддържа и провежда ясна политика. Грижейки се за интересите на всички партньори на компанията - клиенти, доставчици и служители и с активната си позиция на защитник на социалната и екологична отговорност, създава основите на доверие, което прави възможно постигането на дългосрочния й успех. „Тонер Съпорт“ ООД има издадено разрешително от РИОСВ на МОСВ за дейности с опасни отпадъци по чл. 37 от ЗУО. С тази си стъпка фирмата засвидетелства ангажимента си към бизнеса и обществото да допринася за по-добра околна среда, чрез по-чисти технологии.

 

Високо качество

Качеството на тонер касетите BLACKBOARD е резултат на взаимните усилия на всички мениджъри и служители на организацията при реализацията на отделните етапи от жизнения цикъл на продукта. Особено значение има качеството на работа, непосредствено свързана с изходящата продукция (контрол за качеството на технологичните процеси, функционална точност, надеждност, продължителност на използване).

 

Оптимална производителност при изключително ниски разходи.

Когато става въпрос за принтери и многофункционални устройства, повечето хора са склонни да се фокусират върху цената на закупуване на тези устройства, като правят избора си предимно на базата на първоначалната им цена. На практика обаче има много други неща, които са по-важни от цената, записана на етикета на тези устройства. Веднъж въведен в експлоатация, всеки принтер или многофункционално устройство, независимо дали използва мастилено-струйна или лазерна технология, води до допълнителни разходи. Вие ще плащате за консумативи и поддръжка, а понякога дори и за ремонт през времето на ползване на устройството.

При използването на тонер касети  BLACKBOARD е възможно да бъдат спестени до 60% от разходите за печат на всяка фирма.